Archív apríl 2020

Kamerový systém TK

Kamerový systém TK

Zdravím tenisti, členovia TK Púchov,

za účelom sledovania pohybu na kurtoch mimo prevádzkových hodín ako aj na zistenie aktuálneho stavu kurtov po dažďoch sme zaviedli monitorovanie areálu kamerami Hik Vision. Aplikáciu pre váš mobil si môžete stiahnuť tu:

android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.hilook&fbclid=IwAR1Y8XP1tG-myAzPfcoB20n7cgsTg826syAILV6p6AgcKCGEvNINmoetYo8
ios:

V prípade záujme o pripojenie ma po registrácii kontaktujte; pre zdieľanie kamier potrebujem vaše user name v systéme Hik Vision (alebo číslo mobilu alebo email adresu).
V. Kuchař, t.č. predseda TK Púchov

Zahájenie tenisovej sezóny 2020

Zahájenie tenisovej sezóny 2020
Info pre členov, rodičov, hráčov nečlenov po dnešnom výbore TK:
1. Predpokladaný začiatok sezóny – St 29.4.2020 4.5.2020 (27.4. – 3.5.2020 dokončovanie – spevňovanie plochy)
2. Dezinfekcia – v súlade s opatrením UVZ SR
3. Počty osôb – opatrenie určuje max 5 osôb na 30x30m; príklad viď obrázok
4. Členské – rovnaké ako 2019 (viď stránka tk-puchov.sk)
5. Evidencia tréningov: opatrenie rieši iba organizované tréningy s trénerom, ktoré už teraz evidujeme; aby bol umožnený tréning aj členom klubu neregistrovaných v STZ je povinnosťou hráčov zapisovať svoju prítomnosť na kurtoch do elektronickej “písanky”. Z hygienických dôvodov nie je možné používať papierovú evidenciu (dezinfekcia zošitu a pera, resp. použitie vlastného pera a rukavíc)
“Beta verzia” el. písanky tu: https://www.tk-puchov.sk/pisanka/
Alternatíva: SMS na mobilné číslo výboru TK: 0940111774
6. Ďalšie detaily podmienok prevádzky športovísk nájdete tu:
Upozorňujem všetkých hráčov, že hlasité/búrlivé výkriky ohrozujú ostatných prítomných na kurte (kvapôčky) a preto očakávam striktné dodržiavanie tohto bodu kódexu TK pre hru na kurtoch.
Za výbor TK Púchov vopred ďakujem všetkým za vzájomnú ohľaduplnosť nielen v areáli TK Púchov za týchto stále ešte neštandardných okolností.
Vladimír Kuchař, t.č. predseda TK Púchov

Odporúčanie STZ

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 23.4.2020 v neskorých večerných hodinách Usmernenie vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, ktoré sa týka športových aktivít vykonávaných organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka. Na základe Usmernenia každý národný športový zväz rozpracuje usmernenie pre podmienky svojho športu. Slovenský tenisový zväz doporučuje pri prevádzke tenisových areálov nasledovné:

1. tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

2. skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku (jeden tenisový kurt) nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb,

3. skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení (2 metrové rozostupy, nosenie rúšok),

4. medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre. (Ani pri oddychu medzi hrami by nemali športovci sedieť spolu na jednej lavičke vo vzdialenosti kratšej ako 2 metre.),

5. športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

6. všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

7. na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

8. zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť),

9. po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok (lavičky, metly a pod.),

10. v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

11. pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia. Ak tréner nie je prítomný, dezinfekciu vykoná osoba, ktorá skončila tréning.

12.  osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

13.  prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie UVZ  na viditeľnom mieste športového zariadenia,

14.  upozorňujeme, že zákaz organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe naďalej platí a nebol zrušený.