5-8 rokov – ukážkové hodiny

5-8 rokov – ukážkové hodiny

Aktivity pre 5-6 ročných

Aktivity pre 7-8 ročných

Tréning forehandovej výmeny (7-8)