Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa - 12.06.2020
18:30 - 22:00

Miesta konania
Reštaurácia hokejka

Kategórie Žiadne Kategórie


POZOR! Pre účasť – hlasovanie na členskej schôdzi je potrebné mať uhradený členský poplatok najneskôr týždeň pred termínom schôdze (za uhradený sa považuje poplatok prijatý v hotovosti alebo pripísaný na účet klubu v danom termíne).
 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu výročnej členskej schôdze
 3. Voľba komisie/komisií členskej schôdze
 4. Správa o športovej činnosti klubu 2019, informácia o činnosti v 2020
 5. Doplnenie počtu členov výboru – voľba nového člena
 6. Zmena stanov
 7. Hospodárenie 2019 a 2020
  1. Schválenie účtovnej závierky 2019
  2. priebežný stav hospodárenia 2020 a
  3. predpoklad na zvyšok roka 2020 – príjmy a výdaje, použitie prostriedkov na spolufinancovanie uvažovanej investície MŠK v priestoroch areálu TK Púchov
 8. Diskusia
 9. Záver

Prílohy:

1. Hospodárenie 2019 – 2020

2. Správa o športovej činnosti

3. Stanovy klubu – pracovná verzia

4. Prezenčná listina

5. Sociálna budova – pôdorys

Zápisnica z členskej schôdze

Zmenené stanovy