Vážení členovia,

Dnes som vám chcel oznámiť ukončenie svojej práce vo výbore TK Púchov a rezignáciu na funkciu predsedu klubu. Dôvodom sú dlhodobejšie rozpory s iným členom výboru a jeho znevažovanie mojej práce pre klub a predovšetkým mojich postupov a rozhodnutí. No keďže takáto rezignácia je aj tak platná až dňom členskej schôdze nechám to už na ňu, koho si vyberie do výboru a jeho čela.

Týmto by som vás chcel informovať aspoň o najdôležitejších skutočnostiach a námetoch na diskusiu na členskú schôdzu.

 1. Som rád, že vám môžem oznámiť, že bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu klubovne pre TK Púchov. Pomôcť v tejto aktivite bol mojim hlavným motívom vstupu do výboru TK a vytvoriť most medzi sponzormi TK a Mestom Púchov. Dúfajme, že všetko prebehne podľa plánov a náš klub bude môcť konečne užívať civilizované zázemie pre svoju činnosť.
 2. Asi väčšina z vás sa dopočula o zámere postaviť na kurtoch nafukovaciu halu. Žiadosť o stavebné povolenie podala 3 strana ešte predtým, ako boli dohodnuté podmienky prevádzky medzi nami a týmto subjektom. Návrh zmluvy, ktorý nám bol predložený, som označil ako absolútne neprijateľný a nevýhodný pre TK a takmer odsek po odseku pripomienkoval pre prerokovanie vo výbore. Výbor s týmito pripomienkami súhlasil a v spolupráci s právnikom boli doplnené ďalšie body zmluvy. Medzitým prebehlo mestské zastupiteľstvo (28.10.), na ktorom mala byť schválená 10 ročná zmluva o prenájme kurtov pre TK Púchov s tzv. zvláštnym zreteľom. Pre tento typ zmluvy je treba 3/5 väčšina poslancov (z 19 je to 12). Aj vďaka poslancom, členom TK, Petrovi Bílikovi, Rudovi Marmanovi a Ľubici Kuchařovej a nečlenke, no priateľke klubu, Angele Lazorovej bola táto zmluva schválená v pomere 12-0-1 (za, proti, zdržal sa). Dňa 13.11. som cez messenger dostal informáciu o zahájení stavebného konania na nafukovaciu halu na našich kurtoch. V tom čase ešte stále nebola podpísaná zmluva s MŠK na 10 ročný prenájom (karanténa). Pripomínam, že podmienky prevádzky haly takisto neboli dohodnuté. Ako asi všetci viete, nikdy som sa netajil tým, že mojim hlavným princípom práce je finančná poctivosť, rešpektovanie zákonov a predpisov a zodpovednosť aj vo vzťahu k tretím osobám, nech už sú to orgány a organizácie mesta Púchov alebo aj radoví členovia klubu. A tak vás dúfam neprekvapí, že mi začalo vŕtať hlavou, či je všetko na poriadku, keď na pozemkoch mesta umožníme ako podnájomca s poplatkom 1€ podnikať súkromnej firme, aj keď v rovnakej oblasti, ako pôsobíme my a za aký poplatok by to malo byť. Keďže som sa súčasne necítil komfortne v súvislosti s prebiehajúcim stavebným konaním na kurtoch a nepodpísanej zmluve s MŠK rozhodol som sa preveriť, čo je možné a čo nie. Kontaktoval som telefonicky mimo iné aj hlavnú kontrolórku mesta a vysvetlil jej, čo chystáme s dotazom, či to je alebo nie je v poriadku z pohľadu pravidiel hospodárenia na pozemkoch mesta. Dozvedel som sa, že ako náhle prenajmeme (po súhlase MŠK) kurty tretej strane dostaneme sa do statusu podnikateľskej činnosti a naša zmluva so zvláštnym zreteľom môže byť v ohrození. Druhá možnosť, ako by mohli byť tieto mestské pozemky prenajaté, by bol priamy vzťah tretieho subjektu a MŠK. No v tomto prípade by nemohla byť súčasne uzavretá „naša“ 10 ročná zmluva na tie isté pozemky. Na základe týchto zistení som inicioval okamžitý podpis Zmluvy s MŠK (3 dni po doručení dokumentu o zahájení stavebného konania na tenisovú halu). Členov výboru som vzápätí informoval o mojich zisteniach aj o podpise zmluvy. Tento moment bol začiatkom zatiaľ najostrejšieho konfliktu medzi mnou a bývalým predsedom TK. Tento konflikt pokračuje aj naďalej a priviedol ma na hranicu rezignácie, lebo dlhodobo sa v takejto atmosfére fungovať nedá.
 3. Ďalším bodom, ktorý by som rád diskutoval s vami na členskej schôdzi. je časový priestor, ktorý chceme alebo môžeme poskytovať inému klubu v areáli nášho TK. Aj v tomto bode existujú veľmi odlišné názory vo výbore klubu a preto si myslím, že by tieto mantinely mala určiť členská schôdza.
 4. Pre nikoho z nás asi nie je asi žiadnym tajomstvom, že sa v TK veľmi nedarí vychovať tenisové talenty, resp. úspechov máme „ako šafranu“. Kvalitný tenista/tenistka, by mali byť našim prvoradým cieľom, zárukou budúcnosti nášho TK. No ak máme cieľ, musia byť aj podmienky pre jeho naplnenie. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte s námetmi, ako na to… A aby som len nečakal, niekoľko do diskusie za mňa:
  1. Myslím si, že je treba rozdeliť prácu s deťmi na tenis výkonnostný a tenis, ako krúžok;
  2. pre krúžok – dať kurty k dispozícii deťom v určitých časoch s dozorom bez očakávania reprezentácie klubu;
  3. pre výkonnostný tenis – reprezentáciu klubu – je treba venovať viac financií z príspevkov STZ, 2% dane a možno aj príspevkov členov vo forme organizovania sparingových zápasov s bývalými alebo súčasnými hráčmi klubu; tieto deti potrebujú viac, ako len 2 tréningy v týždni v 2-4 člennej skupine. Za 2 krát 15 až 30 minút s loptou za týždeň sa ešte nikto poriadne tenis hrať nenaučil.
  4. samozrejme, kvalitní tréneri a aj kvalitní tréningoví partneri… je toho isto viac, napr. aj vyhradené hodiny…
 5. Výbor klubu. Napriek tomu, že som vám vďačný za prejav dôvery a zvolenie do výboru klubu vôbec sa neurazím, ak zvolený nebudem vďaka tomu, že sa bude o členstvo vo výbore uchádzať viac tenistov, ktorí majú záujem posunúť úroveň TK Púchov na vyšší stupeň a budú schopní spolu fungovať ako jeden tím. Prijmite prosím preto tento list aj ako výzvu k tomu, aby ste sa nebáli a zapojili sa viac do tenisového diania v našom klube. Svoju vlastnú kandidatúru zvážim podľa toho, či budem vidieť nádej na fungovanie takéhoto tímu alebo očakávať, že súboje sa budú odohrávať nie na kurtoch, ale vo výbore.

Prajem vám všetkým krásne prežitie obdobie adventu a teším sa na stretnutie s vami predovšetkým na tenisových kurtoch, pri tenisových zápasoch.

Vladimír Kuchař, toho času ešte predseda TK Púchov 🙂