Podanie – 2xmomentum a rotácia tela

Podanie – 2xmomentum a rotácia tela