Členské poplatky

členský poplatok od 18 rokov – muži 133,- Eur
členský poplatok od 18 rokov – ženy 103,- Eur
člen výboru a kapitáni družstiev 70,- Eur
mládež od 10 do 18 rokov, dôchodcovia a ZŤP 50,- Eur
deti od 6 do 10 rokov 30,- Eur
registrovaní hráči od 18 rokov 103,- Eur
vstupné členské pre nového člena klubu za 1. rok členstva 150,- Eur
rodič + 1 dieta 130,- Eur
člen výboru/kapitán + 1 dieta 100,- Eur
rodič + 2 deti 150,- Eur
2 deti od 7 do 10 rokov ( súrodenci ) 50,- Eur
2 deti do 18 rokov ( súrodenci ) 80,- Eur
deti do 6 rokov zdarma

Po zaplatení poplatku je člen oprávnený hrať na kurtoch v pevne pridelených termínoch a v čase, kedy kurt nie je rezervovaný (zápasy, turnaje, predchádzajúca rezervácia nečlena, …).

Prípadne zníženie poplatku pre hráča/hráčku bez pevného termínu v pracovné dni schvaľuje výbor TK. Výška poplatkov pre členov bez pevného termínu:

členský poplatok bez pevného termínu – muži 100,- Eur
členský poplatok bez pevného termínu – ženy 70,- Eur

Číslo účtu TK Púchov: Tatra Banka a.s. SK86 1100 0000 0026 2170 2055