Pre rodičov – evidencia tréningov

Pre rodičov – evidencia tréningov

Dochádzka – prehľad

Milí rodičia,
ak ste sa zaregistrovali na stránky tk-puchov.sk, máte možnosť okrem kontroly/opravy osobných údajov vašeho dieťaťa (detí) pozrieť priebežne aj prehľad tréningov tak, ako ich zaznačili tréneri. Stačí, ak do poľa “Hľadaj” zadáte časť mena a z databázy sa pre vás vyfiltrujú iba tie údaje, ktoré spľňajú podmienky obsahu poľa “Hľadaj” alebo aj filtrov nad tabuľkou tréningov. Prehľad je možné aj exportovať do excelu alebo vytlačiť. VK